ปั้นจั่นและการใช้เทคนิคการจัดการน้ำหนักที่เหมาะสม

ปั้นจั่นเพื่อที่จะใช้รถขุดปั้นจั่นปั้นจั่นได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีอันตราย ปั้นจั่นจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมจำนวนหนึ่ง นอกจากการฝึกอบรมแล้ว รถบรรทุกยังกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบอนุญาตบางอย่าง ปั้นจั่นซึ่งทั้งหมดนั้นไม่สามารถขอรับได้จนกว่าจะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับยานพาหนะอย่างเหมาะสมแล้ว ปั้นจั่นด้วยกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยล่าสุดตลอดจนการทำงานพื้นฐานของรถยนต์คันนี้

เพื่อให้ได้รับการรับรองความต้องการเพื่อให้ได้รับการรับรองให้ใช้งานเครื่องขุด ปั้นจั่นข้อมูลที่จำเป็นบางอย่างที่คาดว่าจะเข้าใจและฝึกฝนมาตรฐาน กฎระเบียบ ปั้นจั่นข้อบังคับใครก็ตามที่ใช้ยานพาหนะคันนี้ต้องทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่ OSHA, ANSI และ NESC ให้ไว้ รวมถึงแนวทางด้านความปลอดภัยของรัฐบาลกลาง รัฐ และผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นโดยเฉพาะ ต้องอ่านและทำความเข้าใจคู่มือของผู้ผลิต และเฉพาะบุคคล

โดยมีหรือไม่มีสัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย สติกเกอร์บนอุปกรณ์

ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ข้อมูลความปลอดภัยสิ่งสำคัญคือต้องรับรู้ข้อมูลความปลอดภัยเมื่อเห็น รวมถึงข้อมูลที่เน้นในการอ่านฉลากวัสดุและอุปกรณ์ ปั้นจั่นต้องรู้และเข้าใจสัญญาณเตือนต่างๆ ซึ่งรวมถึงอันตราย คำเตือน และข้อควรระวัง โดยมีหรือไม่มีสัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย ปั้นจั่นสติกเกอร์บนอุปกรณ์ต้องสะอาดเช่นกันอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด เช่น สามเหลี่ยม DOT กรวย พลุปั้นจั่น เครื่องดับเพลิง และเข็มขัดนิรภัย จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและใช้งานได้ดี เกียร์นี้ควรใช้โดยไม่มีข้อยกเว้นและต้องอยู่ในสภาพดี

อยู่เสมอการตรวจสอบและบำรุงรักษาผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างไร ปั้นจั่นรายละเอียดเฉพาะของการตรวจสอบรายวัน และวิธีรับรู้ปัญหา ปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับรถขุดเจาะปั้นจั่นควรรายงานและซ่อมแซมโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติในการบำรุงรักษายานพาหนะเหล่านี้ หลังการซ่อมแซมและก่อนใช้งานอีกครั้ง ปั้นจั่นควรตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสม และถอดอุปกรณ์ซ่อมทั้งหมดออกแล้ว ปั้นจั่นมีชุดป้องกันและอุปกรณ์อื่นๆ เข้าที่การผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองจะต้องรู้วิธีการใช้ปั้นจั่นขุดดินอย่างเหมาะสม

เมื่อใดที่ไม่ควรใช้รถบรรทุกโหลดการทำความเข้าใจแผนภูมิการโหลด

ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบยานพาหนะเป็นการส่วนตัวก่อนใช้งาน ปั้นจั่นใช้อุปกรณ์นิรภัยและเสื้อผ้าที่จำเป็นทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในพื้นที่สวมอุปกรณ์ป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทั้งหมด และพื้นที่ทำงานปราศจากผู้คนและ/หรือเศษซากหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจส่งผลต่อการใช้อุปกรณ์นี้ ปั้นจั่นตอกเสาเข็มผู้ขับขี่ควรทราบด้วยว่าสภาวะใดบ้างที่ขัดขวางการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย เช่น สภาพอากาศหรือสภาพพื้นผิว ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า

เมื่อใดที่ไม่ควรใช้รถบรรทุกโหลดการทำความเข้าใจแผนภูมิการโหลดและข้อจำกัดอื่นๆ ของรถเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการใช้งานยานพาหนะอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับมุมบูมและการกำหนดค่าส่วนขยาย ปั้นจั่นความสามารถในการรับน้ำหนัก พื้นที่ทำงาน และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปั้นจั่น ต้องมีแผนภูมิการโหลดสำหรับรถแต่ละคันและอ้างอิงถึงที่ไซต์งานแต่ละแห่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้เทคนิคการจัดการน้ำหนักที่เหมาะสม https://sccconcrete.co.th/ดูหน้า-22557-บริการตอกเสาเข็ม-ปั้นจั่นตีนตะขาบ-ปั้นจั่น-3-ขา.html

This entry was posted in ปั้นจั่น. Bookmark the permalink.

Comments are closed.