เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองจะตรวจสอบงานก่อสร้างของคุณ

คุณจะมีความรับผิดชอบหลายประการหากคุณเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร เนื่องจากคุณจะต้องตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย นี่เป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำให้แน่ใจว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นทันสมัย อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำได้ เพราะคุณจำเป็นต้องได้รับการรับรองที่เหมาะสม ในรัฐส่วนใหญ่ ตำแหน่งนี้ต้องการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการฝึกอบรมผู้ตรวจการอาคารเป็นเวลาหลายปี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารจะตรวจสอบรับรองความกล้า

ของอาคารประเภทต่างๆ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะตรวจสอบโครงสร้างและระบบกลไกของโครงสร้าง ตลอดจนงานไฟฟ้าและประปาทั้งหมด สถานที่เหล่านี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดก่อนที่ผู้คนจะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ที่นั่น เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมผู้ตรวจการอาคาร บุคคลจะต้องมีใบรับรองหรือประกาศนียบัตรมัธยมปลาย มีนายจ้างบางคนที่ไม่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติม แต่เช่นเดียวกับส่วนใหญ่ ผู้ตรวจการอาคารจะปรับปรุงโอกาสในการทำงานโดยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

ด้านการศึกษาการก่อสร้างหรือการตรวจสอบรับรอง บางครั้ง ตำแหน่งระดับเริ่มต้นสามารถเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติได้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งปกติ หลายครั้งจำเป็นต้องมีการศึกษานี้ก่อนที่จะหางานทำ ในระหว่างกระบวนการนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการก่อสร้าง รหัสอาคาร และวิธีการตรวจสอบรับรองที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถทำได้ในการตั้งค่าวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ อีกวิธีในการรับความรู้ที่เหมาะสมคือการลงทะเบียนในโปรแกรมใบรับรอง นี้จะช่วยให้บุคคลที่มีความรู้ด้านเทคนิคและตาแหลมสำหรับรายละเอียด

มันหมายถึงการรู้วิธีทำงานกับเครื่องมือวัดที่แม่นยำ

ดังนั้นเมื่อคุณสำรวจอาคารต่างๆ คุณสามารถสังเกตการละเมิดรหัสที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ตรวจสอบต้องเข้าใจความปลอดภัยจากอัคคีภัยและทำงานได้ดีกับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างคนอื่นๆ คุณควรมีสภาพร่างกายที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณตรวจดูอาคารต่างๆ โปรแกรมเหล่านี้ใช้เวลาหนึ่งหรือสองภาคการศึกษา ช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีบันทึกการละเมิดรหัสและวิเคราะห์อาคาร นักเรียนทำงานในการตรวจสอบรับรองจำลองก่อนที่จะสัมผัสได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง บางชั้นเรียนมักจะเกี่ยวกับรหัสประปา คอมพิวเตอร์ในการก่อสร้าง และการตรวจสอบและตีความรหัสอาคาร

หากบุคคลต้องการลงทะเบียนในโปรแกรมที่ครอบคลุมมากขึ้น มีตัวเลือกระดับอนุปริญญาด้านเทคโนโลยีการตรวจสอบอาคาร ซึ่งจะใช้เวลาสองปี ตรวจสอบรับรองจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ขั้นสูงสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และวิธีการทำงานระบบไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความชำนาญ ทำให้หางานในสาขานี้ได้ง่ายขึ้น ชั้นเรียนเหล่านี้มีตั้งแต่รหัสอาคารระหว่างประเทศและการอ่านพิมพ์เขียวการก่อสร้างไปจนถึงความปลอดภัย

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.